11:00 تا 12:30

وقت همگی بخیر

خودرو بازهم روی 270 قرار گرفته و هرزمان خبر بدی برسد ممکن است سنگر را از دست بدهد. دکوثر به محدوده حمایتی مهم 160 نزدیک می شود. در کفرا محدوده حمایتی 275-300 مهم است. وصندوق دوباره روی 160 حمایت شد و نوسان داد و با سطح نزدیک 170-175 درگیر است. خراسان امروز از 670 هم عبور کرد. نرخ $ در بازار امروز از 4100 تومان عبور کرده.

 

منبع : تی اس ای اکسپرت:: .: tseexpert :.سه شنبه 7 دی صبح
برچسب ها : محدوده حمایتی