وقت همگی بخیر

11:00 تا 12:30

خودرو دوباره برگشت روی 270. خپارس حتی نتوانست  به 100 تومان نزدیک شود و عرضه ها روی سهم باعث برگشت به زیر 90 هم در لحظاتی شده. فلزات و پتروشیمی ها بویژه اوره سازها اوضاعشان   امروز بد نیست و قیمت ارز آنها را مثبت کرده.

منبع : تی اس ای اکسپرت:: .: tseexpert :.دوشنبه 6 دی صبح
برچسب ها :